Gabungan Persatuan Alumni SBP

AGM 2024

Gabungan Persatuan Alumni Sekolah Berasrama Penuh Malaysia atau dikenali sebagai GPASBP merupakan suatu pertubuhan payung kepada semua alumni SBP d Malaysia. Penubuhan gabungan ini tercetus hasil daripada sumbang saran antara cadangan Bahagian Sekolah Berasrama Penuh, Kementerian Pelajaran Malaysia dengan Alumni-alumni SBP agar semua Persatuan Alumni SBP dapat bergabung dengan tujuan mendapatkan penglibatan ahli Alumni SBP yang lebih meluas dan kerjasama yang lebih berkesan dari kalangan alumni untuk:-

1. membantu memperkasa Sekolah Berasrama Penuh dalam semua aspek
2. menjalin hubungan yang lebih erat antara persatuan persatuan alumni
3. menjadi “support group” mengenai isu-isu pendidikan yang tidak terhad kepada Sekolah Berasrama Penuh sahaja