Falsafah PenubuhanGabungan Alumni Sekolah Berasrama Penuh (GPASBP) ditubuhkan atas kesedaran dan iltizam dikalangan semua Alumni-Alumni Sekolah Berasrama Penuh berdaftar di seluruh Malaysia yang berkongsi aspirasi, harapan dan komitmen secara kolektif untuk melihat kemajuan dan kelestarian institusi Sekolah Berasrama Penuh dalam sistem pendidikan kebangsaan di negara ini.

Penubuhan gabungan ini tidak sesekali-kali menafikan hak dan keistimewaan persatuan alumni Sekolah Berasrama Penuh sedia ada yang akan terus kekal dengan autonominya. Malah, mereka inilah yang bakal menjadi tunjang dan mendokong penubuhan GPASBP.

Sesungguhnya GPASBP adalah lahir dari hasrat murni dan suci dikalangan setiap Alumni SBP yang insaf terhadap peri pentingnya suara Alumni SBP disatukan demi memperjuangkan kepentingan bersama (common interest), khususnya melibatkan pendidikan anak bangsa pada masa hadapan.

Falsafah terpenting Gabungan adalah setiap Alumni adalah sama taraf dan sama penting, dan mempunyai suara yang signifikan, tanpa mengira status dan kedudukan Alumni SBP yang berkenaan. Disini, sikap hormat menghormati, kebebasan bersuara dan mengemukakan pandangan akan menjadi antara ciri-ciri terpenting Gabungan.